Số/Ký hiệu văn bản 340/QĐ-UBND
Ngày ban hành Feb 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
Nội dung

Tài liệu đính kèm