Số/Ký hiệu văn bản 09/2020/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành Jul 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Nội dung

Tài liệu đính kèm