Số/Ký hiệu văn bản 2281/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định 2281/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
Nội dung

Tài liệu đính kèm