Số/Ký hiệu văn bản Khung QLMTXH
Ngày ban hành Nov 19, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký BQL Dự án FSDP
Trích yếu Dự thảo Báo cáo khung môi trường xã hội, dân tộc thiểu số và tái định cư dự án phát triển thủy sản bền vững tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm