Số/Ký hiệu văn bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội
Ngày ban hành Jun 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký BQL DA BW8
Trích yếu Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội - tiểu dự án 4 thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm