Số/Ký hiệu văn bản 2425/TTr-SNN-VP
Ngày ban hành Aug 20, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Tờ trình số 2425/TTr-SNN-VP ngày 20/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
Nội dung

Tài liệu đính kèm