Số/Ký hiệu văn bản 2185/SNN-VP
Ngày ban hành Jul 30, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Lập
Trích yếu Công văn số 2185/SNN-VP ngày 30/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc góp ý dự thảo QĐ UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC
Nội dung

Tài liệu đính kèm