Số/Ký hiệu văn bản 826/QĐ-SNN-VP
Ngày ban hành Oct 28, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tiến Lâm
Trích yếu Quyết định 826/QĐ-SNN-VP ngày 28/10/2020 về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ về tình hình xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở
Nội dung

Tài liệu đính kèm