Số/Ký hiệu văn bản 2093/SNN-KHTC
Ngày ban hành Jul 22, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công văn số 2093/SNN-KHTC ngày 22/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do TW ban hành trong dự toán NSNN năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm