Số/Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành Jan 3, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký .
Trích yếu Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (vào ngày 04/1/2018)
Nội dung

Tài liệu đính kèm