Số/Ký hiệu văn bản 2243/SNN-TCCB
Ngày ban hành Aug 2, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công văn số 2243/SNN-TCCB ngày 2/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh
Nội dung

Tài liệu đính kèm