Số/Ký hiệu văn bản 1910/SNN-VP
Ngày ban hành Jun 19, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Đệ
Trích yếu Công văn số 1910/SNN-VP ngày 19/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi "tìm hiểu về hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp sử dụng dịch vụ công"
Nội dung

Tài liệu đính kèm