Số/Ký hiệu văn bản 2045/TB-SNN-VP
Ngày ban hành Jun 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Đệ
Trích yếu Thông báo số 2045/TB-SNN-VP ngày 30/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ngừng hoạt động trang thông tin điện tử http://sonnptnt.nghean.vn
Nội dung

Tài liệu đính kèm