Số/Ký hiệu văn bản 2496/SNN-VP
Ngày ban hành Aug 5, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Đệ
Trích yếu Công văn số 2496/SNN-VP ngày 5/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19- theo Công văn số 5158/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm