Số/Ký hiệu văn bản 2083/SNN-KHTC
Ngày ban hành Jul 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tiến Lâm
Trích yếu Công văn số 2083/SNN-KHTC ngày 2/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 84/QĐ-CP ngày 29/5/2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm