Số/Ký hiệu văn bản 693/KH-SNN-VP
Ngày ban hành Mar 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Hữu Tiến
Trích yếu Kế hoạch số 693/KH-SNN-VP ngày 11/3/2020 của Sở NN và PTNT về Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm