Số/Ký hiệu văn bản 57/BC-SNN-KHTC
Ngày ban hành Feb 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Đệ
Trích yếu Báo cáo số 57/BC-SNN-KHTC ngày 17/2/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả sản xuất nông nghiệp và PTNT tháng 2 năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm