Thủ tục Cấp/Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1

Tên thủ tục

Thủ tục Cấp/Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

2

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép Khai thác thủy sản nộp hồ sơ về phòng khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản – Chi cục Thủy sản Nghệ An, địa chỉ số 80 đường Ngô Sỹ Liên – TP Vinh – Nghệ An vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Giờ mùa Hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h. Giờ mùa Đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; Buổi chiều: 13h30 đến 17h).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên phòng khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/ cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên viết Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Thực hiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP, chuyên viên phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cở sở nếu hồ sơ không đầy đủ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại).

- Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả

 - Phòng khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản trả kết quả trực tiếp cho tổ chức cá nhân. Yêu cầu tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả nộp lại giấy hẹn, nhận kết quả và ký vào sổ giao nhận theo quy định.

3

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Trực tuyến:

Http://dichvucong.nghean.gov.vn

4

Hồ sơ của thủ tục

 

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên): bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên).

 - Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

 - Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5

Thời hạn giải quyết

- 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

7

Cơ quan thực hiện

Chi cục Thủy sản

8

Kết quả thực hiện

Biên bản kiểm tra

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện  ATTP

9

Lệ phí

700.000đ/1 lần

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không quy định

12

Cơ sở pháp lý

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014.

13

Liên hệ

Họ và tên: Phan Thị Dung

Email: Thuysan@nnptnt.nghean.gov.vn

SĐT: 0963 732 386


Biểu mẫu kèm theo: