09.Thủ tục Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên

Phần 1. Thông tin thủ tục

1

Tên thủ tục

Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên

2

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Nộp hồ sơ (01 ngày)

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhâncần chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục kiểm lâm, số 26 đường Lê Hồng Phong – TP Vinh – Nghệ An, sđt: 02386 612 555

- Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ(01 ngày)

- Chi cục Kiểm lâm Nghệ Ankiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 01 ngày: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 4: Thẩm định hồ sơ (03 ngày)

- Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơkể từ thời gian nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Hội đồng thẩm định gồm đại diện: Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi khai thác. Trường hợp cần thiết, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác mời thêm các tổ chức, cá nhân khác. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm là Chủ tịch Hội đồng;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác và lập Biên bản thẩm định phương án khai thác  theo Mẫu số 10 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn..

- Bước 5: Phê duyệt(01 ngày)

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh phê duyệt phương án khai thác. Phương án được duyệt khi có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý.

- Bước 6:Trả kết quả (01 ngày)

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ).

- Trường hợp không cấp, Chi cục Kiểm lâm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

4

Hồ sơ thủ tục

 

- Tên thành phần hồ sơ: Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

5

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền địa phương.

8

Kết quả thực hiện

- Quyết định phê duyệt phương án.

- Thời hạn có hiệu lực: theo Quyết định (nếu có)

9

Phí, lệ phí

- Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Phải có đủ hồ sơ theo quy định

12

Cơ sở pháp lý

- Điều 11, Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Biểu mẫu kèm theo: