7. Thủ tục Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Phần 1. Thông tin thủ tục

1

Tên thủ tục

Thủ tục Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

2

Trình tự thực hiện


- Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ rừngkhi cónhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp 2 bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, địa chỉ: Số 129 – Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ  hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơđầy đủ theo quy định tiếpnhận hồ sơ và chuyển cho Chi cục lâm nghiệp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ nêu rõ lý do.

- Bước 3: Kiểm tra hồ sơ, thẩm định(15 ngày)

+ Chi cục kiểm lâm kiểm tra tínhhợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ:Chi cục kiểm lâm thẩm định hiện trường, hồ sơ trình đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh xem xét.Trường hợp không cho phép sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức nộp đơn và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Ban hành Nghị quyết (30 ngày)

+ Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét quyết định

+ Sau 15 ngày của kỳ họp HĐND ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- Bước 5:Trả kết quả

Tổ chức mang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT để nhận kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.

3

Cách thức thực hiện

Nộp 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại địa chỉ dịch vụ công của tỉnh Nghệ An - http://dichvucong.nghean.gov.vn

4

Hồ sơ thủ tục


- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của chủ rừng

- Báo cáo đề xuất dự án đầu tư

- Văn bản thẩm định báo cáo đề xuất dự án đầu tư của cơ quan liên quan

Số lượng: 02 bộ.

5

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ rừng là tổ chức

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Nông nghiệp và PTNT

8

Kết quả thực hiện

Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân tỉnh

9

Phí, lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Không

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Không

12

Cơ sở pháp lý

- Khoản 3 Điều 41, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

13

Liên hệ

Họ và tên: Phan Sỹ Trúc

Email: nnptnt@nghean.gov.vn

SĐT: 02383 841 638
Biểu mẫu kèm theo: