17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

1

Tên thủ tục

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

2

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Bước 2: kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Bước 3: Thành lập đoàn đánh giá:

Trong 0,5 ngày làm việc Lãnh đạo Phòng Quản lý Thuốc và Thức ăn chăn nuôi tham mưu Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá  điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Bước 4: Đánh giá thực tế tại cơ sở

Đoàn đánh giá thông báo cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 03 ngày. Thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (thoe mẫu PL26. TT13/2016/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 0,5 ngày làm việc.

3

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp;

- Qua Bưu điện;

- Nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ

http://dichvucong.nghea.gov.vn

4

     Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký;

- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trình bản gốc để đối chiếu);

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề thú y (Trình bản gốc để đối chiếu);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 06 ngày làm việc.

6

Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân

7

Cơ  quan  thực  hiện TTHC:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An

8

Kết  quả  thực  hiện TTHC:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (có giá trị trong thời hạn 5 năm)

9

Phí:

Lệ phí: 230.000 đồng/lần

10

Yêu  cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y;

- Có địa Điểm kinh doanh cố định và biển hiệu.

- Có tủ, kệ, giá để chứa đựng các loại thuốc phù hợp.

-  trang thiết bị bảo đảm Điều kiện bảo qun thuốc theo quy định.

- Có sổ sách, hóa đơn chứng từ theo dõi xuất, nhập hàng.

- Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lnh để bảo quản theo Điều kiện bảo quản ghi trên nhãn; có nhiệt kế để kiểm tra Điều kiện bảo qun. Có máy phát điện dự phòng, vật dụng, phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thú y ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ v việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bội chính quy định mức thu, chế đ thu, nộp, quản lý, lệ phí trong công tác thú y.


Biểu mẫu kèm theo: