19. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

1

Tên thủ tục

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

2

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (theo mẫu PL26. TT13/2016/TT-BNNPTNT). Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp;

- Qua Bưu điện;

- Nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ

http://dichvucong.nghea.gov.vn

4

     Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký cấp lại (Theo  PL31 TT13/2016/TT-BNNPTNT);

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

6

Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân

7

Cơ  quan  thực  hiện TTHC:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An

8

Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đăng ký cấp lại (Theo  PL31 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

9

Kết  quả  thực  hiện TTHC:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (có giá trị trong thời hạn 5 năm)

10

Phí:

Không

11

Yêu  cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y;

- Có địa Điểm kinh doanh cố định và biển hiệu.

- Có tủ, kệ, giá để chứa đựng các loại thuốc phù hợp.

-  trang thiết bị bảo đảm Điều kiện bảo qun thuốc theo quy định.

- Có sổ sách, hóa đơn chứng từ theo dõi xuất, nhập hàng.

- Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lnh để bảo quản theo Điều kiện bảo quản ghi trên nhãn; có nhiệt kế để kiểm tra Điều kiện bảo qun. Có máy phát điện dự phòng, vật dụng, phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin.

12

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thú y ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ v việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế đ thu, nộp, quản lý, lệ phí trong công tác thú y.


Biểu mẫu kèm theo: