Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y, gửi hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, địa chỉ: Số 55 Nguyễn Sinh Sắc, P. Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h đến 11h30 phút

Chiều: Từ 13h đến 16h 30 phút

(Trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ).

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong 01 ngày làm việc Lãnh đạo Phòng Quản lý Thuốc và TĂCN kiểm tra và ký nháy.

Bước 4: Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (theo PL.XLIII. TT13/2016/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 01 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn

c) Hồ sơ:

- Tên thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XLII của Thông tư 13;

+  Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký thuốc thú y;

+ Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự);

+ Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao (đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp).

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) phí/lệ phí: 900.000 đồng/lần                                       

h)Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XLII của Thông tư 13;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

j) Điều kiện thực hiện TTHC:

 * Quảng cáo thuốc thú y bắt buộc phải có các nội dung sau:

- Tên thương phẩm, công thức bào chế của thuốc thú y;

- Công dụng và những điều lưu ý khi sử dụng, bảo quản thuốc thú y;

- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký, phân phối.

* Nội dung quảng cáo thuốc thú y trên bảng, biển, panô, kệ giá kê hàng, các vật dụng khác, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, phương tiện giao thông, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo không nhất thiết phải chứa đầy đủ các nội dung bắt buộc.

* Nội dung quảng cáo thuốc thú y phải được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 42 của Thông tư 13 xác nhận.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

- Thông tư số 13/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016  Quy định về quản lý thuốc thú y.

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, lệ phí trong công tác thú y;

- Quyết định số: 29/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An: Thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trên cơ sở tổ chức lại Chi cục  Thú y và Phòng Chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT

l) Liên hệ:

Họ và tên: Võ Quốc Cường

Email: quanlyttana@gmail.com

SĐT: 0977305747


Biểu mẫu kèm theo: