Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2389/SNN-VP 15/08/2019 Công văn số 2389/SNN-VP ngày 15/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh năm 2020
2333/ĐA-SNN 09/08/2019 Đề án số 2333/ĐA-SNN ngày 9/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đề án tổ chức sản xuất nông nghiệp vụ đông 2019
2392/CV-SNN-VP 16/08/2019 Công văn số 2392/CV-SNN-VP ngày 16/8/2019 Của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký đơn vị, cán bộ để cập nhật, khai thác phần mềm VNfishbase
14/TB-CCTS-NTTS 15/08/2019 Thông báo số 14/TB-CCTS-NTTS ngày 15/8/2019 của Chi cục Thủy sản kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 8/2019
2243/SNN-TCCB 02/08/2019 Công văn số 2243/SNN-TCCB ngày 2/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh
2151 /SNN-KHTC 26/07/2019 Công văn số 2151 /SNN-KHTC ngày 26/7/ 2019 của Sở NN&PTNT về việc xây dựng Kế hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2020
2151 /SNN-KHTC 26/07/2019 Công văn số 2151 /SNN-KHTC ngày 26/7/ 2019 về việc xây dựng Kế hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2020
2093/SNN-KHTC 22/07/2019 Công văn số 2093/SNN-KHTC ngày 22/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do TW ban hành trong dự toán NSNN năm 2020
1869/SNN-VP 01/07/2019 Công văn số 1869/SNN-VP ngày 1/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chấn chỉnh công tác thao mưu văn bản
569/QĐ-SNN-VP 27/06/2019 Quyết định số 569/QĐ-SNN-VP ngày 27/6/2019 Của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước của Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
131 - CV/ĐU 27/06/2019 Công văn số 131 - CV/ĐU ngày 27/6/2019 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT V/v Lãnh đạo các cấp Công đoàn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
1833/SNN-VP 27/06/2019 Công văn số 1833/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường cung cấp tin bài lên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT
1659/SNN-KHTC 14/06/2019 Công văn số 1659/SNN-KHTC ngày 14/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của CHính phủ trong Quý II/2019 về lĩnh vực nông nghiệp
259/KL-ĐTTra 19/06/2019 Kết luận Thanh tra số 259/KL-ĐTTra ngày 19/6/2019 về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT dịp "T
1705/SNN-VP 18/06/2019 Công văn số 1705/SNN-VP ngày 18/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện tiết kiệm điện và giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2019
467/QĐ-SNN-KHTC 29/05/2019 Quyết định số 467/QĐ-SNN-KHTC ngày 29/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Chương tình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, của Ngành nông nghiệp và PTNT
506/QĐ-SNN-VP 11/06/2019 Quyết định số 506/QĐ-SNN-VP ngày 11/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT kiện toàn BCĐ và tổ giúp việc duy trì áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PT
1591/HD-SNN-KHCN 10/06/2019 Hướng dẫn số 1591/HD-SNN-KHCN ngày 10/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số biện pháp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn, khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đ
1519/SNN-TTr 03/06/2019 Công văn số 1519/SNN-TTr ngày 3/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra
1479/SNN-VP 29/05/2019 Công văn số 1479/SNN-VP ngày 29/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v góp ý dự thảo "Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An"
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>