Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Khung QLMTXH 19/11/2020 Dự thảo Báo cáo khung môi trường xã hội, dân tộc thiểu số và tái định cư dự án phát triển thủy sản bền vững tỉnh Nghệ An
3760/KH-SNN-CNTY 09/11/2020 KH số 3760/KH-SNN-CNTY ngày 9/11/2020 của SởNN&PTNT về việc triển khai khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật sau mưa lũ đợt 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
826/QĐ-SNN-VP 28/10/2020 Quyết định 826/QĐ-SNN-VP ngày 28/10/2020 về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ về tình hình xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2
3527/SNN-VP 21/10/2020 Công văn số 3527/SNN-VP ngày 21/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An về việc ủng hộ nhân dân miền trung khắc phục hậu quả thiên tai
39/CĐ-UBND 27/10/2020 Công điện khẩn số 39/CĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tập trung ứng phó với bão số 9
3464/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
3463/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
3572/SNN-VP 26/10/2020 Công văn số 3572/SNN-VP ngày 26/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình HTQLCL ISO 9001:2015
1/CĐ-VPTT BCH PCTT&TKCN 15/10/2020 Công điện số 11/CĐ-VPTT BCH PCTT&TKCN hồi 18h ngày 15/10/2020 Văn phòng thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An Điện
36/CĐ-UBND 14/10/2020 Công điện số 36/CĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tập trung ứng phó với bão số 7
3180/SNN-QLXD 25/09/2020 Công văn số 3180/SNN-QLXD ngày 25/9/2020 Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Bộ đơn giá xây dựng cơ bản bổ sung tỉnh Nghệ An
2650/KH-SNN-TCCB 17/08/2020 Kế hoạch số 2650/KH-SNN-TCCB ngày 17/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” tại Sở Nông nghiệp và PTNT
2547/SNN-VP 10/08/2020 Công văn số 2547/SNN-VP ngày 10/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống covid 19
2496/SNN-VP 05/08/2020 Công văn số 2496/SNN-VP ngày 5/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19- theo Công văn số 5158/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An
09/2020/TT-BNNPTNT 24/07/2020 Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội 06/08/2020 Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội - tiểu dự án 4 thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Nghệ An
2425/SNN-KHTC 30/07/2020 Công văn số 2425/SNN-KHTC ngày 30/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021
2454/SNN-KHTC 03/08/2020 Công văn số 2454/SNN-KHTC ngày 3/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do TW ban hành trong dự toán chi NSNN năm 2021
2317/SNN-CNTY 23/08/2020 Công văn số 2317/SNN-CNTY ngày 23/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức quản lý công tác kiểm soát giết mổ và sử dụng dấu kiểm soát giết mổ
2281/QĐ-UBND 13/07/2020 Quyết định 2281/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghi
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>