Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2650/KH-SNN-TCCB 17/08/2020 Kế hoạch số 2650/KH-SNN-TCCB ngày 17/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” tại Sở Nông nghiệp và PTNT
2547/SNN-VP 10/08/2020 Công văn số 2547/SNN-VP ngày 10/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống covid 19
2496/SNN-VP 05/08/2020 Công văn số 2496/SNN-VP ngày 5/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19- theo Công văn số 5158/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An
09/2020/TT-BNNPTNT 24/07/2020 Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội 24/06/2020 Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội - tiểu dự án 4 thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Nghệ An
2425/SNN-KHTC 30/07/2020 Công văn số 2425/SNN-KHTC ngày 30/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021
2454/SNN-KHTC 03/08/2020 Công văn số 2454/SNN-KHTC ngày 3/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do TW ban hành trong dự toán chi NSNN năm 2021
2317/SNN-CNTY 23/08/2020 Công văn số 2317/SNN-CNTY ngày 23/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức quản lý công tác kiểm soát giết mổ và sử dụng dấu kiểm soát giết mổ
2281/QĐ-UBND 13/07/2020 Quyết định 2281/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghi
2262/QĐ-UBND 13/07/2020 Quyết định 2262/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Ban chỉ đạo về bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Nghệ An
340/QĐ-UBND 10/02/2020 Quyết định 340/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp
58/2018/QĐ-CP 18/04/2018 Nghị định 58/2018/QĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
2384/SNN-VP 27/07/2020 Công văn số 2384/SNN-VP ngày 27/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19 theo Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An
2284/SNN-VP 20/07/2020 Công văn số 2284/SNN-VP ngày 20/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình triển khai tưhjc hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
18/2020/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận, đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá hoạ
2208/SNN-VP 13/07/2020 Công văn số 2208/SNN-VP ngày 13/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Chính phủ và Chỉ thị số 17-CT/TU của tỉnh ủy về tăng cường kỷ
2083/SNN-KHTC 02/07/2020 Công văn số 2083/SNN-KHTC ngày 2/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 84/QĐ-CP ngày 29/5/2020
2045/TB-SNN-VP 30/06/2020 Thông báo số 2045/TB-SNN-VP ngày 30/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ngừng hoạt động trang thông tin điện tử http://sonnptnt.nghean.vn
1466/KH-SNN-CNTY 15/05/2020 Kế hoạch số 1466/KH-SNN-CNTY ngày 15/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật đợt 2 năm 2020 tr
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>