Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2083/SNN-KHTC 02/07/2020 Công văn số 2083/SNN-KHTC ngày 2/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 84/QĐ-CP ngày 29/5/2020
2045/TB-SNN-VP 30/06/2020 Thông báo số 2045/TB-SNN-VP ngày 30/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ngừng hoạt động trang thông tin điện tử http://sonnptnt.nghean.vn
1466/KH-SNN-CNTY 15/05/2020 Kế hoạch số 1466/KH-SNN-CNTY ngày 15/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật đợt 2 năm 2020 tr
1798/SNN-CNTY 11/06/2020 Công văn số 1798/SNN-CNTY ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quản lý, kiểm soát vận chuyển giống vật nuôi
1910/SNN-VP 19/06/2020 Công văn số 1910/SNN-VP ngày 19/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi "tìm hiểu về hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp sử dụng dịch vụ công"
519/CNTY-QLT.TA 25/05/2020 Công văn số 519/CNTY-QLT.TA ngày 25/5/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc thực hiện quy định về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi
124/CCTS-KTh 04/06/2020 Công văn số 124/CCTS-KTh ngày 4/6/2020 của Chi cục Thủy sản về việc dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng 6 năm 2020
1607/SNN-KL 26/05/2020 Công văn số 1607/SNN-KL ngày 26/5/2020 về việc xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025
1522/SNN-VP 19/05/2020 Công văn số 1522/SNN-VP ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá
1398/SNN-VP 09/05/2020 Công văn số 1398/SNN-VP ngày 9/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid19 theo văn bản chỉ đạo số 2807 UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An
1395/SNN-VP 08/05/2020 Công văn số 1395/SNN-VP ngày 8/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc cung cấp tin bài đưa lên website Sở Nông nghiệp và PTNT
278/KL-HCTH 08/05/2020 Công văn số 278/KL-HCTH ngày 8/5/2020 của Chi cục Kiểm lâm về việc thực hiện chế độ báo cáo số liệu thống kê theo biểu mẫu mới
185/CPO-WB8 24/02/2020 Công văn số 185/CPO-WB8 ngày 24/2/2020 của BQL TW các dự án thủy lợi về việc thông qua các báo cáo chính sách an toàn xã hội TDA sửa chữa nâng cấp an toàn đập (WB8) tiểu dự án 4, tỉnh Nghệ An (kèm the
159/GM-UBND 04/05/2020 Giấy mời Số 159/GM-UBND ngày 4/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2019 (kèm tài liệu phục vụ Hội nghị)
1289/SNN-VP 29/04/2020 Công văn số 1289/SNN-VP ngày 29/4/2020 của NN&PTNT Về việc tham gia cuộc thi "tìm hiểu về hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp sử dụng dịch vụ công" trên cổng thông tin điện tử Nghệ An năm 2020
1255/SNN-VP 28/04/2020 Công văn số 1255/SNN-VP ngày 28/4/2020 thực hiện văn bản số 766/HD-SNV ngày 22/4/2020 và số 1488/HD-SNV về quản lý văn thư lưu trữ
288/QĐ-SNN-KHTC 23/04/2020 Quyết định số 288/QĐ-SNN-KHTC ngày 23/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT
1212/SNN-VP 22/04/2020 Công văn số 1212/SNN-VP ngày 22/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19
1241/SNN-VP 26/04/2020 Công văn số 1241/SNN-VP ngày 26/4/2020 V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 theo văn bản chỉ đạo số 2518/UBND-VX và số 2524/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An
1070/SNN-ĐA 09/04/2020 Đề án số 1070/SNN-ĐA ngày 9/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ hè thu mùa năm 2020
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>