GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An: Tập huấn tuyên truyền về biển đảo và các quy định liên quan đến khai thác thủy sản

Công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã được triển khai thực hiện với các hình thức, nội dung phong phú, thông tin đến nhiều đối tượng và đã đạt được những kết quả nhất định.


Tin tức sự kiện
 
 
 
 
Danh sách thủ tục hành chính mới nhất
Skip portletPortlet Menu
 
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
Skip portletPortlet Menu
Khắc phục tình trạng tàu cá Nghệ An vi phạm vùng biển Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ

Hoạt động vi phạm vùng biển nước ngoài có ảnh hưởng lớn đến việc tháo gỡ “Thẻ vàng “của Ủy ban Châu Âu đối với ngành Thủy sản Việt Nam

Quy định về đăng ký lại tàu cá, tàu công vụ thủy sản
Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá
Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày 03/7/2020 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An; theo đó một số quy định mới được áp dụng trong việc cấp văn bản chấp thuận
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2020, phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2020
Vài suy nghỉ về chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn Nghệ An trong nhiều năm qua cơ bản được thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 
CỔNG CON CÁC ĐƠN VỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu