GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Đoàn chuyên gia Hàn Quốc về đề xuất dự án hỗ trợ sản xuất vừng tại Nghệ An
Sở Nông nghiệp và PTNT đã cùng đoàn đi khảo sát, thăm hiện trường sản xuất Vừng tại Xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên và trang trại, HTX sản xuất chế biến Vừng của huyện Hưng Nguyên.
Tin tức sự kiện
 
 
 
 
Danh sách thủ tục hành chính mới nhất
Skip portletPortlet Menu
 
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
Skip portletPortlet Menu
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020

Ngày 10/2/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020.


Chủ trì cuộc họp đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở; dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Thường trực Công đoàn ngành; Trưởng các phòng: TCCB; KHTC; QLKT&KHCN; Văn phòng và các thành viên liên quan.


Tại cuộc họp đã thống nhất những nội dung chỉ đạo từ nay đến Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2015 – 2020: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chi liêu phát triển kinh tế- xã hội của toàn ngành. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong ưào thi đua ưọng tâm: “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Chung sức thực hiện cơ cẩu lại ngành Nông nghiệp vả PTNT gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”; “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Biểu dương, tôn vinh khen thường kịp thời các tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc. Thời gian tổ chức Hội nghị trong tháng 3/2020, thống nhất đại biểu tham dự và thống nhất các chương trình và nội dung để tổ chức Hội nghị.


Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ an: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 , triển khai nhiệm vụ năm 2020

Có 21 tập thể, 65 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 12 tập thể, 41 cá nhân được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen và Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An cũng tặng Giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà cho 14 tập thể  và 126 cá nhân;...


Hiệu quả từ một số mô hình khuyến ngư trên địa bàn Nghệ An năm 2019
Khuyến nông Nghệ An: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến nông và nông dân thông qua đào tạo huấn luyện
Năm qua bằng sự năng động, Trung tâm đã tranh thủ từ nhiều nguồn kinh phí thông qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, từ các Dự án, nguồn tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội khác tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh, huyện, Khuyến nông viên và Cộng tác viên khuyến nông
 
CỔNG CON CÁC ĐƠN VỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu