Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Hướng dẫn số: 1049/NN.LN ngày 13/5/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp Văn bản về TTHC ngành Nông nghiệp & PTNT
Quyết định số: 684/QĐ-BNN-PC ngày 3/3/2015 của Bộ NN và PTNT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ N Văn bản về TTHC ngành Nông nghiệp & PTNT
Quyết định 684/QĐ-BNN-PC của Bộ NN & PTNT ngày 3/3/2015 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2014 Văn bản về TTHC ngành Nông nghiệp & PTNT
Ngày 06/02/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn bản về TTHC ngành Nông nghiệp & PTNT
Quyết định số: 495/QĐ.SNN.VP ngày 28/5/2014 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Văn bản về TTHC ngành Nông nghiệp & PTNT
Quyết định số: 88/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành dự thảo văn bản QPPL có quy định thủ tục hành chính Văn bản về TTHC ngành Nông nghiệp & PTNT
Thông báo số: 548/TB-SNN-VP ngày 24/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghi Văn bản về TTHC ngành Nông nghiệp & PTNT
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận công nhận nguồn gốc lô cây con Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừ Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sả Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Lâm nghiệp và kiểm lâm
<<  <  ...  3  4  5  6  7  >  >>