Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
14. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Thủy sản
13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Thủy sản
12. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế Thủy sản
11. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản
10. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản
9. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Thủy sản
8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Thủy sản
7. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
5. Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá Thủy sản
4. Thủ tục chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Thủy sản
3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Thủy sản
2. Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
1. Thủ tục cấp giấy phép Khai thác thủy sản Thủy sản
4. Hỗ trợ dự án liên kết Phát triển nông thôn
20. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Chăn nuôi và thú y
16. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
15. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
14. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ Thủy lợi
13. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ Thủy lợi
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>