Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
20. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản
19. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Thủy sản
18.Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gố Thủy sản
9.Thủ tục Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên Lâm nghiệp và kiểm lâm
8. Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Lâm nghiệp và kiểm lâm
7. Thủ tục Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lâm nghiệp và kiểm lâm
6. Thủ tục miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng Lâm nghiệp và kiểm lâm
5. Thủ tục phê duyệt đề án đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lâm nghiệp và kiểm lâm
4. Thủ tục phê duyệt đề án đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Lâm nghiệp và kiểm lâm
3. Thủ tục phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp và kiểm lâm
2. Thủ tục chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp và kiểm lâm
1. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II,III CITES Lâm nghiệp và kiểm lâm
5.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm các đối tượng kiểm dịch thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
4. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông kh Trồng trọt và bảo vệ thực vật
3. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc báo vệ thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
17.Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gố Thủy sản
16. Thủ tục cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý) Thủy sản
15. Thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý). Thủy sản
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>