Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
25. Thủ tục Cấp lại văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản
24. Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản
23. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá. Thủy sản
22. Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản
9.Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính Trồng trọt và bảo vệ thực vật
8. Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
7. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
2. Cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
3. Cấp lại giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
2. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn t Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
4. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
5. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhiễm thể hai mảnh vỏ Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
6. Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV): Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
7. Thủ tục Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
8. Thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
21. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>