Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
2. Cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
3. Cấp lại giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Quản lý xây dựng công trình; lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường
1. Cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (lần đầu): Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
2. Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
3. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn t Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
4. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
5. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhiễm thể hai mảnh vỏ Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
6. Tên thủ tục hành chính: Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV): Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
7. Thủ tục Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
8. Thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
21. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Thủy sản
20. Thủ tục Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II CITES (đối với các l Thủy sản
19. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên) Thủy sản
18. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên) Thủy sản
09.Thủ tục Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên Lâm nghiệp và kiểm lâm
8. Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Lâm nghiệp và kiểm lâm
7. Thủ tục Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Lâm nghiệp và kiểm lâm
6. Thủ tục miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng Lâm nghiệp và kiểm lâm
5. Thủ tục phê duyệt đề án đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lâm nghiệp và kiểm lâm
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>