Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
27. Thủ tục Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Thủy sản
26. Thủ tục Hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Thủy sản
25. Thủ tục Cấp lại văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản
24. Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản
23. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá. Thủy sản
22. Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản
21. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản
20. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản
19. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Thủy sản
18.Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gố Thủy sản
17.Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gố Thủy sản
16. Thủ tục cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý) Thủy sản
15. Thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý). Thủy sản
14. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Thủy sản
13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Thủy sản
12. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế Thủy sản
11. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản
10. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản
9. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Thủy sản
8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Thủy sản
<<   <  1  2  >  >>