Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
12. Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp và kiểm lâm
11. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác. Lâm nghiệp và kiểm lâm
10. Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đối với tỉnh không còn quỹ đất trồng rừng thay thế Lâm nghiệp và kiểm lâm
9.Thủ tục Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên Lâm nghiệp và kiểm lâm
8. Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Lâm nghiệp và kiểm lâm
7. Thủ tục Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lâm nghiệp và kiểm lâm
6. Thủ tục miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng Lâm nghiệp và kiểm lâm
5. Thủ tục phê duyệt đề án đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lâm nghiệp và kiểm lâm
4. Thủ tục phê duyệt đề án đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Lâm nghiệp và kiểm lâm
3. Thủ tục phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp và kiểm lâm
2. Thủ tục chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp và kiểm lâm
1. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II,III CITES Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận công nhận nguồn gốc lô cây con Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừ Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sả Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ Lâm nghiệp và kiểm lâm
Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên Lâm nghiệp và kiểm lâm
<<   <  1  2  >  >>