Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
4. Hỗ trợ dự án liên kết Phát triển nông thôn
3. Công nhận làng nghề truyền thống Phát triển nông thôn
2. Công nhận nghề truyền thống Phát triển nông thôn
1. Công nhận làng nghề Phát triển nông thôn
5. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Phát triển nông thôn
<<   <  1  >  >>