Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
2. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn t Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
4. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
5. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhiễm thể hai mảnh vỏ Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
6. Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV): Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
7. Thủ tục Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
8. Thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Chất lượng nông lâm sản và An toàn thực phẩm
<<   <  1  >  >>