Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
9.Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính Trồng trọt và bảo vệ thực vật
8. Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
7. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và bảo vệ thực vật
5.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm các đối tượng kiểm dịch thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
4. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông kh Trồng trọt và bảo vệ thực vật
3. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc báo vệ thực vật Trồng trọt và bảo vệ thực vật
<<   <  1  >  >>