Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
24. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Chăn nuôi và thú y
23. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Chăn nuôi và thú y
22. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi và thú y
21. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi và thú y
19. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chăn nuôi và thú y
18. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chăn nuôi và thú y
17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chăn nuôi và thú y
20. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Chăn nuôi và thú y
13. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật Chăn nuôi và thú y
12. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Chăn nuôi và thú y
11. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Chăn nuôi và thú y
5. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Chăn nuôi và thú y
4. Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với trường hợp phải đánh giá lại Chăn nuôi và thú y
3. Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thuy sản) Chăn nuôi và thú y
2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Chăn nuôi và thú y
1.Thủ tục cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y Chăn nuôi và thú y
6. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Chăn nuôi và thú y
7. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và dưới nước) Chăn nuôi và thú y
8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung giấy chứng nhận Chăn nuôi và thú y
9. Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung giấy chứng nhận Chăn nuôi và thú y
<<   <  1  2  >  >>