GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm trong tháng 6 năm 2014
 
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm trong tháng 6 năm 2014 (29/06/2014 04:09 PM)

Từ ngày 18-20/6/2014Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu nước, giáp xác ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, mầm bệnh để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.


          1. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước:
TT


                                 Chỉ tiêu

          Điểm lấy mẫu


pH

Độ mặn

(‰)

Độ kiềm

(mg/l)

NH3

(mg/l)


Ngưỡng cho phép

7,5-8,5

15-25

80-120

£0,3

1

 Vùng nuôi Quỳnh Lộc

7,5

25

120

0,1

2

 Sông Hoàng Mai - Mai Hùng

8,0

20

108

0,2

3

 Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Bảng

7,5

15

120

0,2

4

 Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Lương

7,5

15

120

0,3

5

Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Xuân

7,5

20

108

0,2

6

Cầu Diễn Vạn

8,0

18

120

0,1

7

 Đập Ráng - Diễn Trung

8,0

17

108

0,1

8

 Cống cấp Nghi Thái

7,5

18

90

0,3

9

 Cầu Nghi Hợp

8,0

20

72

0,3

10

 Nghi Quang

7,5

18

108

0,3

11

 Cống cấp vùng nuôi Hưng Hòa

7,5

15

120

0,22 . Kết quả kiểm tra mầm bệnh bằng phương pháp PCR:TT

Địa điểm lấy mẫu

Kết quả kiểm tra

Vi rút WSSW
(Bệnh Đốm trắng)

Vi rút YHV
(Bệnh Đầu vàng)

1

 Vùng Quỳnh Lộc

Không nhiễm


2

 Vùng Mai Hùng

Không nhiễm


3

 Vùng Quỳnh Bảng

Không nhiễm


4

 Vùng Quỳnh Lương

Không nhiễm

Không nhiễm

5

Vùng Quỳnh Xuân

Không nhiễm


6

Vùng Diễn Vạn

Không nhiễm

Không nhiễm

7

 Vùng Diễn Trung

Không nhiễm


8

 Vùng Nghi Thái

Không nhiễm


9

 Vùng Nghi Hợp

Nhiễm bệnh


10

 Vùng Nghi Quang

Không nhiễm


11

Vùng Hưng Hòa

Không nhiễm
          3. Kết luận


          - Thông số pH: Tất cả đều nằm trong ngưỡng cho phép.


          - Thông số NH3: Tất cả đều nằm dưới ngưỡng cho phép.


          - Thông số độ kiềm: Nằm dưới ngưỡng cho phép tại Nghi Hợp, các điểm còn lại nằm trong ngưỡng cho phép.

          - Thông số độ mặn: Tất cả đều nằm trong ngưỡng cho phép.


          - Kết quả kiểm tra mầm bệnh ở các mẫu giáp xác có 01 mẫu nhiễm virus đốm trắng lấy tại điểm Nghi Hợp.


          4. Kiến nghị


          Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản kính đề nghị Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi một số nhiệm vụ sau:


          - Trong tháng 6 thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nước tăng cao so với các tháng trước. Vì vậy, các hộ nuôi cần có những giải pháp chống nóng cho ao nuôi bằng cách nâng mực nước trong ao, tăng cường quạt nước vào những ngày nắng gắt và lắp thêm hệ thống sục khí đáy ao nuôi để đảm bảo lượng oxy hòa tan thích hợp.


          - Đặc biệt trong thời gian qua đã xuất hiện các cơn mưa làm cho các yếu tố môi trường thay đổi đột ngột, do đó các hộ nuôi cần phải sử dụng vôi để ổn định môi trường nước và thường xuyên kiểm tra chất lượng nước trong ao nuôi để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.


Chi cục Nuôi trồng thủy sản Nghệ An

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>