GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 4/2014
 
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 4/2014 (15/05/2014 07:38 AM)

Từ ngày 14-16/4Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu nước, giáp xác ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, mầm bệnh để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.

1. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước:


TT


                                 Chỉ tiêu

          Điểm lấy mẫu


pH

Độ mặn

(‰)

Độ kiềm

(mg/l)

NH3

(mg/l)

1

 Vùng nuôi Quỳnh Lộc

7,0

20

126

0,2

2

 Sông Hoàng Mai - Mai Hùng

7,5

20

126

0,2

3

 Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Liên

7,5

15

108

0,1

4

 Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Bảng

7,5

15

126

0,2

5

 Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Lương

7,0

11

126

0,3

6

 Kênh cấp nước vùng nuôi An Hòa

7,5

20

108

0,2

7

 Cầu  Diễn Vạn

7,5

15

126

0,2

8

 Đập Ráng - Diễn Trung

8,0

17

126

0,2

9

 Cống cấp Nghi Thái

8,0

15

90

0,2

10

 Cầu Nghi Hợp

8,0

14

126

0,1

11

 Nghi Quang

7,5

13

90

0,2

12

 Cống cấp vùng nuôi Hưng Hòa

7,5

15

126

0,3


2 . Kết quả kiểm tra mầm bệnh bằng phương pháp PCR:

TT

Địa điểm lấy mẫu

Kết quả kiểm tra

Vi rút WSSW
(Bệnh Đốm trắng)

Vi rút YHV
(Bệnh Đầu vàng)

1

Vùng Quỳnh Lộc

Không nhiễm

Không nhiễm

2

Vùng Mai Hùng

Không nhiễm

Không nhiễm

3

Vùng Quỳnh Thanh

Không nhiễm

Không nhiễm

4

Vùng Quỳnh Lương

Không nhiễm

Không nhiễm

5

Vùng An Hòa

Không nhiễm

Không nhiễm

6

Vùng Quỳnh Xuân

Không nhiễm

Không nhiễm

7

Vùng Diễn Vạn

Nhiễm bệnh

Không nhiễm

8

Vùng Diễn Trung

Không nhiễm

Không nhiễm

9

Vùng Nghi Thái

Nhiễm bệnh

Không nhiễm

10

Vùng Nghi Hợp

Không nhiễm

Không nhiễm

11

Vùng Nghi Quang

Không nhiễm

Không nhiễm

12

Vùng Hưng Hoà

Không nhiễm

Không nhiễm3. Kết luận

- Thông số pH: Tất cả đều nằm trong ngưỡng cho phép.

- Thông số độ mặn: Nằm dưới ngưỡng cho phép tại các điểm Nghi Hợp, Nghi Quang. Các điểm còn lại nằm trong ngưỡng cho phép.

- Thông số độ kiềm: Nằm trong ngưỡng cho phép tại các điểm An Hòa, Quỳnh Liên, Nghi Thái, Nghi Quang, vượt ngưỡng cho phép tại các điểm Mai Hùng, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Lộc, Diễn Vạn, Diễn Trung, Nghi Hợp, Hưng Hòa.

- Thông số NH3:  Tất cả đều nằm trong ngưỡng cho phép.

- Kết quả kiểm tra mầm bệnh ở các mẫu giáp xác có 02 mẫu nhiễm virus đốm trắng lấy tại các điểm Diễn Vạn và Nghi Thái.

4. Kiến nghị

Hiện nay, thời tiết đang bắt đầu vào mùa nắng nóng nên nhiệt độ, độ mặn, pH và độ kiềm các vùng nuôi sẽ tiếp tục có nhiều biến động, tạo điều kiện cho các mầm bệnh phát triển. Do đó, Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản kính đề nghị Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi một số nhiệm vụ sau:

- Đối với những ao đầm đã thả giống: Cần có những giải pháp chăm sóc quản lý cho các ao nuôi như chủ động nguồn nước cấp, tăng thời gian quạt nước và lắp thêm hệ thống sục khí đáy ao nuôi để đảm bảo lượng oxy hòa tan thích hợp; thường xuyên kiểm tra chất lượng nước trong ao nuôi để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

- Đối với những ao đầm chưa thả giống: Cần tăng thời gian phơi đáy nhằm loại trừ các chất độc hại, mầm bệnh tiềm ẩn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành lấy nước và xử lý nước đúng theo quy trình trước khi thả giống; mua tôm giống tại các cơ sở có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng; thả tôm đúng lịch mùa vụ./.

Lê Hồng Trung-Chi cục Nuôi trồng thủy sản Nghệ An

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>