GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016 (18/10/2016 11:48 PM)

I. Kết quả sản xuất nông nghiệp và PTNT


- Trồng trọt: Kết quả gieo trồng một số cây trồng chủ yếu Hè thu - Mùa 2016 đến hết tháng 8/2016 như sau:


+ Cây lúa: Tổng diện tích vụ Hè Thu - Mùa toàn tỉnh đã gieo, cấy ước đạt  94.082/KH 94.000 ha đạt 100,09% kế hoạch, trong đó: Lúa Hè thu: 53.582/KH52.000 ha, bằng 103,04% kế hoạch, năng suất ước đạt 48,15 tạ/ha, sản lượng ước đạt 258.000 tấn; Lúa mùa: 40.500 ha/KH42.000 ha, đạt 96,43 % kế hoạch.


+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng 17.000 ha/KH 18.000 ha đạt 94,44%.


+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng 1.150 ha/KH 1.200 ha, đạt 95,83%.


+ Cây vừng: Diện tích gieo trồng 3.850 ha/KH 4.000 ha, đạt 96,25 %.


+ Rau đậu các loại: Diện tích gieo trồng 14.000 haKH 14.000 ha, đạt 100%.


 - Chăn nuôi: Tổng đàn trâu ước đạt 300.410 con, tăng 1,110%  so với cùng kỳ; tổng đàn bò ước đạt 433.700 con, tăng 4,58% so với cùng kỳ; tổng đàn lợn ước đạt 901.900 con, giảm 3,51% so với cùng kỳ và tổng đàn gia cầm ước đạt 19.290 nghìn con, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước.


 - Lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng mới tập trung 8 tháng đầu năm ước đạt 9.780 ha. Bảo vệ rừng tốt 942.508,7 ha rừng hiện có; khoanh nuôi rừng là 75.000 ha, chăm sóc rừng là 37.142 ha; cây giống được ươm ước tính đạt 18,9 triệu cây.


  - Thủy sản:


+ Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 8 tháng đầu năm ước đạt 19.840 ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2015.


+ Sản lượng thủy sản tháng 8/2016 ước đạt 15.544 tấn, đưa sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm 2016 ước đạt 109.547 tấn, tăng 4,95% so với cùng kỳ.


+ Tình hình thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP: Đến ngày 15/8/2016, toàn tỉnh đã đóng mới tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ là 59 tàu, trong đó: Tàu vỏ thép: 07 tàu; tàu vỏ composit: 04 tàu; vỏ gỗ: 48 tàu. Ngân hàng TM đã ký hợp đồng tín dụng cho vay là 41 tàu với tổng mức là 349 tỷ đồng, đã giải ngân 259 tỷ đồng, đã thu nợ 1.068 triệu đồng; 833/KH1.323 tàu tham gia bảo hiểm với 7.429/KH15.044 thuyền viên tham gia bảo hiểm.


- Về xây dựng NTM: Đến tháng 8/2016, có 3 xã đạt chuẩn NTM/KH 34 xã đăng ký về đích năm 2016 và hiện có 6 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang tiến hành các bước thẩm định, công nhận. 


II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2016


1. Về xây dựng và trình các đề án, quy hoạch, báo cáo và văn bản QPPL để trình Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh


Tiếp tục hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, quy hoạch, báo cáo, văn bản QPPLtrong chương trình công tác năm 2016, trong đó tập trung những nhiệm vụ trình trong tháng 9/2016. Các đơn vị được giao chủ trì, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo Sở được giao phụ trách khẩn trương hoàn thành các đề án, quy hoạch, báo cáo,... để trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định. Nội dung cụ thể, thời gian dự kiến thông qua, phân công Lãnh đạo Sở phụ trách và đơn vị chủ trì (theo Phụ lục số 03, QĐ số 75/QĐ/SNN-KHTC) sẽ được thông báo cụ thể trong Lịch công tác tháng 9/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Về nông nghiệp


- Tập tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa Hè thu, đặc biệt tập trung thu hoạch gọn lúa Hè thu vùng chạy lụt ngày từ đầu tháng 9 với phương châm là: Xanh nhà hơn già đồng để tránh mưa lũ; chăm sóc lúa Mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2016. Chỉ đạocông tác chăm sóc, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và có biện pháp để phòng, chống sâu bệnh hại trên cây trồng.

- Kiểm tra việc thực hiện các mô hình vụ Đông, các Đề tài, dự án Khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh; Triển khai cho các đơn vị, cá nhân đăng ký các đề tài, dự án Khoa học công nghệ năm 2017.

- Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt kế hoạch phát triển chăn nuôi, tập trung chỉ đạo, theo dõi, nắm chắc diễn biến của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, phát hiện ngay những ổ dịch xuất hiện để bao vây, dập dịch kịp thời.

-Tiếp tục thực hiện công tác quản lý giống vât nuôi; Kiểm tra công tác kiểm dịch động vật vận chuyển; kiểm tra các điểm kinh doanh động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thực phẩm có nguồn gốc động vật.

-Phối hợp với các chi cục, địa phương tăng cường quản lý nhà nước về giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón,...


3. Về lâm nghiệp


- Tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng năm 2016; xây dựng kế hoạch năm 2017 và kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Đánh giácông tác PCCCR trong mùa nắng nóng năm 2016, rút bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành công tác PCCCR; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

- Chỉ đạo kiểm tra và xử lý tình trạng khai thác gỗ, phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái phép; kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra giám sát việc nhập khẩu gỗ, lâm sản để tránh việc lợi dụng nhập khẩu gỗ để mua, bán, vận chuyển gỗ, lâm sản trong nước trái phép.

- Triển khai thực hiện các nội dung sau kiểm kê rừng theo thông báo kết luận tại Công văn số 6872/TB-BNN ngày 15/8/2016 của của Bộ NN &PTNT.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng; sản xuất giống cây lâm nghiệp và trồng rừng tập trung.


4. Về thủy sản:


- Tập trung chỉ đạo kế hoạch phát triển thuỷ sản năm 2016;Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi tình hình vùng nuôi; Hướng dẫn lịch mùa vụ, phổ biến quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng tạm thời tới các vùng nuôivà tình hình sản xuất kinh doanh giống thủy sản phục vụ sản xuất.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh thức ăn, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường; kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên tàu cá, cảng cá,...

- Hướng dẫn các biện pháp phòng chống bão lụt cho tàu thuyền của ngư dân và phòng tránh mưa lũ trong NTTS; duy trì hoạt động của đường dây nóng, phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển khi có sự cố xẩy ra.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên biển; cấp phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm cho các phương tiện; giám sát kỹ thuật đóng mới tàu cá, cải hoán tại các cơ sở đóng tàu trong tỉnh,...

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP và các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản khác,...


5. Về thủy lợi, PCLB, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng CB


- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thủy nông điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất Hè thu - Mùa; kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng công trình thủy lợi nhỏ tưới Cây trồng cạn, cây công nghiệp; thao dõi lượng mưa, nguồn nước.

- Đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục tu sửa công trình ách yếu, các công trình tu bổ đê điều, công trình hồ đập; kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Kiểm tra tình hình tập kết, sử dụng vật tư dự phòng PCLB các công trình thủy nông do các Công ty TNHH Thủy lợi quản lý.

- Chỉ đạo các Hạt quản lý đê kiểm tra công trình đê điều, phát hiện và xử lý vi phạm đê điều; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “xây dựng đê kiểu mẫu”. Phê duyệt kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 cho các huyện.

- Về quản lý xây dựng công trình:

+Tiếp tục chỉ đạo các BQLDAđôn đốc các nhà thầu, các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đã có kế hoạch vốn năm 2016, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

+Tiếp tục đôn đốc  Ban QLDA  khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục hồ sơ thiết kế, đấu thầu để triển khai thi công (như dự án sửa chữa nâng cấp đê lưu vực sông Cả, dự án sửa chữa nâng cấp hệ thông thủy lợi Bắc - JICA2) để đến 30/9 phải giải ngân được hơn 30% vốn đã ghi năm 2016, nếu không sẽ không được bố trí vốn năm 2017.

+ Chỉ đạo Ban QLDA Bản Mồng rà soát khối lượng công việc đang thi công, có điểm dừng kỹ thuật hợp lý, bố trí thực hiện thi công phù hợp nguồn vốn đã bố trí năm 2016, tránh thi công dàn trải, nợ đọng nhà thầu.

+Kiểm tra thực địa các dự án để thực hiện công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công….

+Kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão đối với các công trình đang thi công, kịp thời xử lý sự cố trong mùa mưa lũ.

+Khâu nối chuẩn bị cho họp giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2016.

+Tổng hợp và lập báo cáo các cấp các ngành liên quan theo định kỳ và đột xuất lĩnh vực XDCB.


6. Về quản lý chất lượng và VSATTP


- Tiếp tục kiểm tra, xếp loại theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTN; tiếp tục hoạt động lấy mẫu giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản nuôi.

- Triển khai đào tạo kiến thức về VietGAP trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và hướng dẫn xây dựng các quy trình kiểm soát, xây dựng biều mẫu, sổ ghi chép cho các nông hộ thuộc Mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng rau, củ, quả và trứng gà trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người lao động trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; phối hợp với các Trung tâm xúc tiến thương mại quảng bá các sản phẩm NLTS an toàn của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thành lập các Đoàn thanh, kiểm tra trong dịp Tết Trung thu 2016. Cử cán bộ tiếp tục tham gia Đoàn liên ngành của tỉnh (Đoàn số 3) về đảm bảo ATTP tỉnh Nghệ An năm 2016 theo Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh,...


7. Về phát triển nông thôn và xây dựng NTM: 


- Tập trung tuyên truyền, kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2016; Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xét đạt chuẩn nông thôn mới; Phối hợp công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng phóng sự chuyên đề, tổ chức tập huấn, triển khai chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn,...

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các các chương trình 135, 30a, chương trình bố trí dân cư tại vùng sạt lở, thiên tai.


8. Về công tác tổ chức cán bộ:


- Tiếp tục triển khai NQ 30-NQ/TW về sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp theo đúng thời gian của tỉnh quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 108/NĐ-CP về tinh giảm biên chế; giải quyết chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu.

- Chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm các đơn vị trong toàn ngành; thực hiện công tác cán bộ, công tác luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ toàn ngành.

- Chuận bị báo cáo các nội dung phục vụ đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ về công tác TCCB.

- Thực hiện công tác CCHC toàn ngành, công tác thi đua khen thưởng, hoàn thiện bổ sung một số quy chế về lĩnh vực TCCB và thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ phân công.


9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra:


Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2016 theo kế hoạch đã được phê duyệt,... thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng,…


10. Một số nhiệm vụ khác:


- Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2017; thực hiện công tác đối ngoại, chương trình hợp tác vớitỉnh Gifu - Nhật Bản;tổng hợp báo cáo,...

- Xây dựng lịch công tác tháng của Lãnh đạo Sở; chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Sở. Thực hiện các công việc về hành chính, quản trị như văn thư, lưu trữ, thông tin của cơ quan Văn phòng Sở; thực hiện công tác tin học,công tác kế toán, tài vụ; quản lý tài sản, kinh phí, phương tiện làm việc, phục vụ đi lại của cơ quan Văn phòng Sở; bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của Sở. 


Nguồn tin: Văn phòng Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>