GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 8/2014
 
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 8/2014 (26/08/2014 03:56 PM)

Từ ngày 18-20/8/2014Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu nước, giáp xác ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, mầm bệnh để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.


1. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước:TT


                                 Chỉ tiêu

          Điểm lấy mẫu


pH

Độ mặn

(‰)

Độ kiềm

(mg/l)

NH3

(mg/l)


Ngưỡng cho phép

7,5-8,5

15-25

80-120

£0,3

1

 Vùng nuôi Quỳnh Lộc

7,5

25

90

0,1

2

 Sông Hoàng Mai - Mai Hùng

8,0

20

108

0,2

3

 Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Xuân

8,0

18

108

0,1

4

 Sông Mai Giang – Cầu Quỳnh Thanh

7,5

15

120

0,2

5

Sông Mai Giang – Cầu Quỳnh Lương

8,0

15

108

0,2

6

Cống cấp Trịnh Môn

7,5

18

108

0,1

7

Cầu Diễn Vạn

8,0

15

120

0,2

8

 Đập Ráng - Diễn Trung

7,5

20

72

0,1

9

 Cống cấp Nghi Thái

7,5

20

108

0,2

10

 Cầu Nghi Hợp

8,0

17

90

0,3

11

 Nghi Quang

7,5

18

120

0,2

12

 Cống cấp vùng nuôi Hưng Hòa

7,5

16

108

0,22 . Kết quả kiểm tra mầm bệnh bằng phương pháp PCR:


TT

Địa điểm lấy mẫu

Kết quả kiểm tra

Vi rút WSSW (Bệnh Đốm trắng)

1

 Vùng Quỳnh Lộc

Không nhiễm

2

 Vùng Mai Hùng

Không nhiễm

3

 Vùng Quỳnh Xuân

Nhiễm bệnh

4

 Vùng Quỳnh Thanh

Không nhiễm

5

Vùng Quỳnh Lương

Không nhiễm

6

Vùng Trịnh Môn

Nhiễm bệnh

7

Vùng Diễn Vạn

Không nhiễm

8

 Vùng Diễn Trung

Không nhiễm

9

 Vùng Nghi Thái

Không nhiễm

10

 Vùng Nghi Hợp

Không nhiễm

11

 Vùng Nghi Quang

Không nhiễm

12

Vùng Hưng Hòa

Không nhiễm


         

          3. Kết luận


          - Thông số pH: Tất cả đều nằm trong ngưỡng cho phép.


          - Thông số NH3: Tất cả đều nằm dưới ngưỡng cho phép.


          - Thông số độ kiềm: Nằm dưới ngưỡng cho phép tại Diễn Trung, các điểm còn lại nằm trong ngưỡng cho phép.


          - Thông số độ mặn: Tất cả đều nằm trong ngưỡng cho phép.


          - Kết quả kiểm tra mầm bệnh ở các mẫu giáp xác có 02 mẫu nhiễm virus đốm trắng lấy tại các điểm: Quỳnh Xuân và Trịnh Môn.


          4. Kiến nghị


          Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản kính đề nghị Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi một số nhiệm vụ sau:


          - Đối với những ao đầm đang nuôi: Cần tăng thời gian quạt nước, theo dõi diễn biến của các yếu tố môi trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, thực hiện tốt các biện pháp quản lý và phòng bệnh cho tôm. Những diện tích nuôi đã đạt kích cỡ dưới 100con/kg khuyến khích người dân nên thu hoạch để tránh thiệt hại do bệnh gây ra.


          - Đối với những ao đầm đã thu hoạch vụ 1, chuẩn bị thả nuôi vụ 2: Đề nghị các hộ nuôi tiếp tục công tác cải tạo ao đầm; tăng thời gian phơi đáy nhằm loại trừ các chất độc hại, mầm bệnh tiềm ẩn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành lấy nước và xử lý nước đúng theo quy trình trước khi thả giống; mua tôm giống tại các cơ sở có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng./.


Lê Hồng Trung-Chi cục Nuôi trồng thủy sản Nghệ An |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>