GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (19/05/2020 07:24 PM)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ; Thông tri số13-TT/TU, ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông tri số 11-TT/HU, ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự đồng ý của Ban thường vụ huyện ủy Thanh Chương, ngày 8/5/2020 Đảng bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.


Với chủ để Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo Đại hội đảng bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 một cách sát đúng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn như về kinh phí bảo vệ rừng chậm và hạn chế, tình hình khai thác, mua bán vận chuyển gỗ và lâm sản trái phép diễn biến phức tạp, thời tiết bất thường cháy rừng luôn đe dọa. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp, BTV huyện ủy và UBND huyện, sự nỗ lực của cán bộ đảng viên toàn đơn vị nên trong nhiệm kỳ cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết.  Trong đó Bảo vệ rừng chống chặt phá rừng tại gốc đã dành được những kết quả quan trọng. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban đã thực hiện bình quân hơn 200 cuộc tuần tra truy quét/ năm phát hiện xử lý 11 vụ khai thác lâm sản trái phép, thu hồi hơn 85m3 gỗ các loại, tịch thu 4 cưa xăng, phá hủy 6 máy tời gỗ tự chế; phát hiện ngăn chặn 7 vụ phát sẻ lấn chiếm rừng tự nhiên. Số vụ vi  phạm về khai thác, vận chuyển gỗ và lâm sản trái phép năm 2019 đã giảm chỉ còn 1 vụ so  với đầu nhiệm kỳ là 10 vụ. 
 Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được coi là điểm sáng, trong 5 năm qua Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương không để xảy ra cháy rừng lớn trên diện tích 22.130,56 ha rừng do đơn vị quản lý, một số vụ cháy nhỏ do người dân đốt thực bì cháy lan được phát hiện dập tắt kịp thời. Hàng năm lực lượng cơ động PCCCR của đơn vị đã triển khai ứng cứu chữa cháy rừng cho các xã theo lệnh điều động của UBND huyện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.


 Bên cạnh những kết quả đạt được thì Đại hội cũng đã chỉ rõ những hạn chế yếu kém và tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục.


Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể như:


 Bảo vệ tốt 19.417,16 ha rừng tự nhiên không để xảy ra điểm nóng khai thác rừng và thực hiện tốt phương án PCCCR.


Triển khai thực hiện tốt phương án kinh doanh rừng kinh tế, phương án liên doanh liên kết trồng rừng gỗ lớn trên diện tích 2301,6 ha rừng trồng.


 Đẩy mạnh sản xuất cây giống lâm nghiệp với chỉ tiêu 1 triệu cây / năm và đa dạng hóa loài cây như cây công nghiệp, cây ăn quả, hoa cây cảnh các loại.


 Liên kết với các doanh nghiệp mở rộng sản xuất các ngành nghề như khai thác, chế biến gỗ rừng trồng, trông dược liệu dưới tán rừng vvv.


Đặc biệt là trong nhiệm kỳ xây dựng và thực hiện tốt phương án quản lý rừng bền vững, xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng giống công nghệ cao, cấp chứng chỉ rừng FSC cho rừng trồng.


 Đại hội Đảng bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra BCH gồm 7 đồng chí trong đó có 6 đồng chí tái cử và 1 đồng chí bầu mới. Đồng chí Lê Phùng Thiều Trưởng Ban được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ bí thư Đảng ủy. Với khí thế mới và tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo đổi mới, tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương sẽ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra./.


  Quốc Khánh – BQLRPH Thanh Chương

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>