GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ công bố thành lập Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò
 
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ công bố thành lập Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò (26/06/2020 04:03 PM)

Ngày 16/6/2020, tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò trên cơ sở hợp nhất Hạt Kiểm lâm thành phố Vinh và Hạt Kiểm lâm thị xã Cửa Lò. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, UBND thành phố Vinh, UBND thị xã Cửa Lò, Chi cục Kiểm lâm và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Hạt Kiểm lâm thành phố Vinh và Hạt Kiểm lâm thị xã Cửa Lò.


Sau khi đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định của UBND tỉnh thành lập Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò, Chi cục Kiểm lâm công bố bổ nhiệm chức vụ Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Vinh – Cửa lò và giao nhiệm vụ cho Hạt Kiểm lâm mới. Thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi cục Kiểm lâm, thực hiện tốt các buổi lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh thành lập Hạt Kiểm lâm liên huyện trên cơ sở hợp nhất hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 – Khóa XII, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh, của Sở Nông nghiệp và PTNT về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò ổn định tổ chức, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò về công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn liên huyện, tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản, không để phát sinh các điểm nóng về buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Đồng chí cũng mong muốn chính quyền UBND thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò tạo điều kiện, hỗ trợ Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Vinh và UBND thị xã Cửa Lò cảm ơn sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT,  đánh giá cao công tác tham mưu của các hạt kiểm lâm trong thời gian qua, khi sáp nhật thành Hạt kiểm lâm liên huyện, quy mô, phạm vị quản lý rộng hơn nên công tác quản lý có nhiều khó khăn, phức tạp hơn nhưng tin tưởng Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò.    

                                                                                             

Phan Quang Tiến - Phòng TCCB Sở  

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>