GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hội nghị sơ kết công tác quản lý ATTP 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai thực hiện QĐ số 1801/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 của Bộ NN&PTNT
 
Hội nghị sơ kết công tác quản lý ATTP 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai thực hiện QĐ số 1801/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 của Bộ NN&PTNT (10/06/2020 05:38 PM)

Ngày 08/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới (gọi tắt Quyết định số 1801/QĐ-BNN-QLCL).


Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Tiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT; lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh.
Toàn cảnh hội nghị


Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hà – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông qua báo cáo sơ kết công tác quản lý an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-BNN-QLCL. 


6 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được triển khai, tổ chức thực hiện một cách tích cực và đạt được một số kết quả nhất định. Hoạt động tuyên truyền về an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên, tổ chức 17 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 1.153 học viên; in và phân phát 96 băng rôn, 15.000 tờ rơi, 500 cuốn sách tổng hợp văn bản pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm để triển khai cho lực lượng cán bộ quản lý an toàn thực phẩm không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn; phối hợp với Đài truyền hình Nghệ An xây dựng 05 chuyên đề và các phóng sự về công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Đã thực hiện thẩm định 615 cơ sở, cấp 450 giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 8.530 giấy cam kết, 3.490 giấy xác nhận kiến thức ATTP. Thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.438 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 86 cơ sở với số tiền phạt là 711.000.000 đồng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, các hoạt động xúc tiến thương mại, cải cách hành chính được thực hiện tích cực và có hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông qua báo cáo tại hội nghị


Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-BNN-QLCL và quán triệt một số văn bản mới về quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp (Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về  phân công thực hiện quản  lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ  An; Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020, công văn số 3347/UBND-VX ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).


Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh ATTP  trong thời gian tới: bổ sung kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát, xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn; đặc biệt, bổ sung kinh phí cho hoạt động thống kê, kiểm tra việc thực hiện cam kết cho UBND cấp huyện, xã;....
Đồng chí Trần Hữu Tiến – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  phát biểu chỉ đạo hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hữu Tiến –Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu trong thời gian tới các phòng, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh cần tập trung thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ở các tuyến; cần tích cực nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm ATTP; tăng cường triển khai xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; xây dựng quy chế phối hợp về quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp giữa các phòng, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh./.


Nguyễn Phú - CCQLCL

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>