GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ công bố thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Đàn – Hưng Nguyên
 
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ công bố thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Đàn – Hưng Nguyên (05/06/2020 05:42 PM)

Thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 7/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án thành lập các Hạt Kiểm lâm liên huyện trên cơ sở hợp nhất các Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã thuộc Chi cục Kiểm lâm; Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Đàn – Hưng Nguyên.


Ngày 4/6/2020, tại UBND huyện Nam Đàn, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Đàn – Hưng Nguyên trên cơ sở hợp nhất Hạt Kiểm lâm Nam Đàm và Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên. Tham dự buổi lễ có đại diện Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính; Lãnh đạo và cán bộ công chức Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn và UBND huyện Hưng Nguyên. 
Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Đàn – Hưng Nguyên, Chi cục Kiểm lâm công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Đàn – Hưng Nguyên và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm cao điểm của nắng nóng.
Đây là lần đầu tiên, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An thiết lập mô hình Hạt Kiểm lâm liên huyện trên địa bàn tỉnh nhằm thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức kiểm lâm và tăng cường lực lượng cho các huyện miền núi, vùng cao nơi có diện tích rừng tự nhiên lớn.  


   Phan Quang Tiến -  Phòng TCCB Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>