GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quyền và nghĩa vụ của chủ tàu cá
 
Quyền và nghĩa vụ của chủ tàu cá (29/05/2020 02:56 PM)

Để sở hữu tàu cá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chủ tàu cá cần hiểu biết các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ tàu cá. Theo đó Luật Thủy sản năm 2017 quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ tàu cá như sau:
1. Được lựa chọn cơ sở đăng kiểm có đủ điều kiện để đăng kiểm tàu cá.


2. Tuân thủ quy định về đăng kiểm tàu cá.


3. Bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt, an toàn, chế độ lao động, quyền và lợi ích hợp pháp của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá.


4. Bố trí thuyền viên theo định biên an toàn tối thiểu của tàu cá theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


5. Mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá theo quy định. Thanh toán chi phí sinh hoạt và đi đường cần thiết để thuyền viên, người làm việc trên tàu hồi hương trong trường hợp thuyền trưởng yêu cầu phải rời tàu cá.


6. Chịu trách nhiệm trong trường hợp tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp./.


      NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ TÀU CÁ & CSDVHCNC - CHI CỤC THỦY SẢN          

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>