GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hội thảo về "Sổ tay quản lý đê sông
 
Hội thảo về "Sổ tay quản lý đê sông (31/12/2015 09:12 AM)

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Ban quản lý dự án “Xây dng xã hi thích ng vi thiên tai” giai đon 2 do Cơ quan Hp tác Quc tế Nht Bn (JICA) tài tr ti Ngh An đã tổ chức hội thảo về “Sổ tay quản lý đê sông” do chuyên gia JICA phi hp vi Chi cĐê điu và Phòng chống lụt bão Ngh An xây dng.


Tham gia Hội thảo có các chuyên gia JICA, lực lượng kiểm soát viên đê điều thuộc 6 Hạt chuyên trách quản lý đê và các cán bộ kỹ thuật thuộc các phòng, ban chuyên môn của Chi cục Đê điều và PCLB.
 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe giới thiệu về nội dung, phạm vi ứng dụng Sổ tay và một số vấn đề liên quan. Các đại biểu đã tích cực thảo luận, đề xuất các ý kiến đóng góp. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội thảo và ý kiến của các đơn vị chuyên ngành của Trung ương, Ban quản lý dự án sẽ hoàn chỉnh nội dung Sổ tay, phát hành và đưa vào áp dụng trong công tác quản lý đê, dự kiến từ nửa cuối năm 2016.Nguồn: Chi cục Đê điều và PCLB

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>