GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020
 
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020 (14/02/2020 09:25 AM)

Ngày 10/2/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020.


Chủ trì cuộc họp đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở; dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Thường trực Công đoàn ngành; Trưởng các phòng: TCCB; KHTC; QLKT&KHCN; Văn phòng và các thành viên liên quan.


Tại cuộc họp đã thống nhất những nội dung chỉ đạo từ nay đến Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2015 – 2020: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chi liêu phát triển kinh tế- xã hội của toàn ngành. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong ưào thi đua ưọng tâm: “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Chung sức thực hiện cơ cẩu lại ngành Nông nghiệp vả PTNT gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”; “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Biểu dương, tôn vinh khen thường kịp thời các tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc. Thời gian tổ chức Hội nghị trong tháng 3/2020, thống nhất đại biểu tham dự và thống nhất các chương trình và nội dung để tổ chức Hội nghị.


Nguồn tin: Văn phòng Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>