GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật
 
Kết quả rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật (04/01/2020 10:03 AM)

1. Ban hành Văn bản rà soát:


Ngày 28/11/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 3654/SNN-VP ngày 28/11/2019  về việc rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định pháp luật gửi cho các đơn vị thuộc Sở, theo đó Sở đã yêu cầu các đơn vị thuộc Sở rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình.


2. Kết quả rà soát:


Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT không có chức năng nhiệm vụ việc cấp các loại văn bằng, chứng chỉ.


Theo chức năng nhiệm vụ tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND tỉnh  Nghệ An ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền chỉ cấp được các loại giấy chứng nhận theo Danh mục TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định 3465/QĐ-UBND ngày 4/9/2019 của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Qua rà soát, kiểm tra các giấy chứng nhận do Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị thuộc Sở cấp, tham mưu cấp đều đúng với thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.


Nguồn tin: Văn phòng Sở

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>