GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” tại Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” tại Sở Nông nghiệp và PTNT (20/08/2020 05:30 PM)

Ngày 17/8/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch 2650/KH-SNN-TCCB về  Triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” nhằm mục đích Phát động, tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”,t ìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trong toàn Ngành.


Với các nội dung như sau:


- Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.


- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).


- Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.


- Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ;


- Ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.


- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.


Thời gian tổ chức cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020.


Tại Kế hoạch Sở cũng yêu cầu: Các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”. Triển khai các nội dung Kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, bằng các hình thức khác nhau (thông qua cuộc họp, hoặc đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị…). Tiếp nhận bài dự thi, chọn lọc các bài dự thi có chất lượng gửi về Phòng Tổ chức cán bộ đảm bảo thời gian theo quy định.


Nguồn tin: Đậu Hoàn - Thúy An - Sở Nông nghiệp và PTNT


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>